Co to jest RIE, skąd wzięła się ta nazwa, czym jest rodzicielstwo RIE? Na pewno zastanawiasz się co kryje się pod tym obcobrzmiącym skrótem. To nic innego, jak pewna, bardzo ciekawa, choć postrzegana czasem jako kontrowersyjna, filozofia wychowania dziecka już od najmłodszych lat, a dokładnie od jego narodzin. Polega na bardzo świadomym budowaniu relacji z dzieckiem i stworzeniu dziecku właściwych możliwości rozwoju. W jaki sposób? Jakie są założenia RIE? Jak wychować dziecko autentyczne? Poznaj filozofię RIE i pozwól dziecku być!

Czym jest RIE?

Skrót pochodzi z języka angielskiego i oznacza założoną w Stanach Zjednoczonych w latach 70. organizację non-profit, której twórcami są Magda Gerber i Thomas Forest, pod nazwą Resources for Infant Educarers. Resources oznacza zasoby, infant zaś – niemowlę. Ponieważ słowo „educarers” to neologizm ukuty przez twórczynię wspomnianej organizacji, trudno jest przełożyć termin RIE na język polski. W tym kontekście używa się czasem pojęcia „opieka edukacyjna” lub „wychowawco-opiekun”. W opracowaniu tej nazwy miała też swój udział pediatra, dr Emmi Pikler, która zajmowała się chorym dzieckiem Magdy. Innowacyjne podejście lekarki do opieki nad niemowlętami stało się dla Magdy inspiracją do stworzenia fundacji i szerszego promowania tej filozofii. 

RIE (prawidłowa wymowa to „raj”) to takie podejście do wychowania, u podstaw którego leży szacunek dla dziecka, zwłaszcza już w bardzo wczesnym wieku – od narodzin do około 3. roku życia. W duchu RIE dziecko to mały dorosły, a rola opiekuna jest tutaj bardzo ważna. Szacunek wobec dziecka powinien przejawiać się w każdej interakcji. Nurt ten zakłada bowiem, że w okresie rozwoju dziecka ważne jest nie tylko budowanie jego poczucia fizycznego bezpieczeństwa, ufności i więzi z rodzicem lub opiekunem, ale również dążenie do kształtowania jego poczucia niezależności i samoświadomości.    

7 filarów podejścia RIE – co stoi u podstaw takiego rodzicielstwa?

  • Dziecko jako inicjator i odkrywca – istotna jest wiara w to, że dziecko umie samodzielnie się uczyć, eksplorować świat i wychodzić z inicjatywą.  
  • Ważne jest zapewnienie dziecku czasu na samodzielną zabawę
  • Dziecku wolno poznawać i porozumiewać się z innymi dziećmi
  • Rodzic lub opiekun pozwala dziecku brać czynny udział we wszystkich pielęgnacyjnych czynnościach, a wręcz dba o zaangażowanie dziecka we wszystkie czynności pielęgnacyjne
  • Ważne jest odczytanie i właściwe zrozumienie potrzeb dziecka jest możliwe dzięki jego uważnej obserwacji
  • Rodzic stawia dziecku jasne granice i konsekwentnie ich przestrzega, komunikuje także swoje oczekiwania wobec dziecka
  • Do emocjonalnego rozwoju dziecka przyczynia się właściwe, bezpieczne otoczenie dziecka, które zapewnia mu wyzwania poznawcze  

Wg Magdy Gerber to nie jest zbiór twardych zasad. Nie trzeba się zgadzać i ściśle trzymać wszystkich tych punktów. Możesz z nich czerpać i wykorzystać te, które wydają Ci się przydatne.

Wychowaj dziecko autentyczne – jak rozumieć to pojęcie i jakie podejście do dzieci pozwala to osiągnąć?

Celem rodzicielstwa w duchu RIE jest wychowanie dziecka autentycznego. Co to oznacza? Jest to takie dziecko, które ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa i autonomii, a także jest świadome swoich kompetencji. Jeśli rodzic rzeczywiście w ten sposób postrzega swoje dziecko od chwili narodzin, będzie je również tak traktował i znajdzie to przejaw w każdej interakcji pomiędzy nimi. Bardzo ważne jest nie tylko uczucie, jakim darzysz swoje dziecko, ale również to, co o nim szczerze myślisz i jak je postrzegasz. To postrzeganie opiera się przede wszystkim na głębokim szacunku do dziecka już w wieku niemowlęcym.  

Dlaczego podejście do dzieci RIE budzi sprzeczne uczucia?

Jak to zwykle bywa, ta metoda ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Z jednej strony szacunek rodzica do dziecka wydaje się rzeczą nie tyle chwalebną, co podstawową i naturalną. Ale czy rzeczywiście przejawia się to czynach, zwłaszcza w stosunku do niemowlęcia czy też małego dziecka? Trzeba sobie szczerze odpowiedzieć na to pytanie samemu. Kontrowersje budzi też fakt, że podstawa RIE nie poleca świecących lub grających zabawek oraz, w przypadku starszych dzieci, dziecięcych naczyń czy sztućców.  Są też tacy oponenci, którzy uważają, że w filozofii rodzicielskiej RIE jest za dużo powagi w stosunku do dzieci. Zarzuca się jej również odbieranie dziecku beztroskiego dzieciństwa i zbyt szybkie dorastanie.   

A jaka jest Twoja filozofia rodzicielska?

Następny tekst z cyklu „Dentosept A mini” delikatnie radzi znajdziecie tu. Dużo zdrowia!

Czym wzmacniać odporność organizmu na zakażenia bakteryjne i wirusowe?

Jak radzić sobie z ząbkującym dzieckiem dowiesz się tutaj . Pozdrawiamy!

Jeśli jesteście zwolennikami ziół i natury możecie zajrzeć tutaj.